top of page

14. 5. Prevence sebepoškozování

Prezentaci na téma sebepoškozování si připravily žákyně 9. ročníku a zúčastnili se jí všichni žáci z 2. stupně naší školy. Žáci byli rozděleni do skupin a nejprve diskutovali odpovědi na různé otázky. Poté následoval prostor pro otázky, společnou diskusi a osobní příběh jedné žákyně. Žákům byly předány informace o organizacích, které se touto problematikou zabývají, kontakty na linku bezpečí a další podpůrné chaty, tipy pro zvládnutí náročných situací (co dělat, na koho se obrátit apod.). Na závěr žáci odpovídali na otázky formou kvízu Kahoot. Všichni kladně hodnotili odvahu a otevřenost prezentující žákyně.

Comments


bottom of page