top of page

18. 4. Dopravní výchova

Ve čtvrtek jsme si s žáky 2. stupně udělali dopravní dopoledne. Děti prošly celkem čtyři stanoviště. U zdravovědy se naučily, jak správně ošetřovat rány a na jaké číslo volat v případě nebezpečí. Probraly všechny možné dopravní značky, zopakovaly si dopravní pravidla. Na posledním stanovišti nazvaném Jízda zručnosti projely těžkou dráhu plnou překážek. K žádnému zranění nedošlo, a tak jsme mohli konstatovat, že se akce zdařila. Bezpečí na cestách přejeme všem :-)Comments


bottom of page