top of page

19. 4. Ukliďme si Opavu

Akce na pomoc zbavit se odpadků v Opavě, správně je rozřídit a pochopit, proč je důležité třídit. Žáci zpočátku zhlédli krátké video, které ukázalo, co se s vytříděnými komoditami znovu vyrábí, jak se využívají. Děti byly seznámeny s provozem dotřiďovací linky, zpracováním plastů, revýrobou skleněných lahví. Zároveň viděly, co se děje ve sběrnách druhotných surovin, jak se demontují elektrospotřebiče, které obsahují vzácné kovy. Každá skupina si "vzala patronát" nad částí Kateřinek a vysbírala zadaný úsek. Pytle na odpadky jsme měli z Magistrátu města Opavy, rukavice a ochranné pomůcky si každý donesl z domů. Po práci jsme měli čas si vyhrát na Sokolce s míči, freesbeemi, padákem, zařádit si na průlezkách. Byla vyhlášena soutěž o najzajímavější nalezený odpadek. Jsme rádi, že jsme se přidali k těm, kteří pomáhají svému životnímu prostředí.Comments


bottom of page