top of page

20. 12. Vánoční zpívání v Seniorcentru Oasa

20. 12. naše dětí z 3., 4., 6., a 7. třídy společně zazpívaly seniorům z centra Oasa několik písní a koled. Navázali jsme tak na povedený "koncert" z minulého roku, kdy jsme s akcí začali. Seniorům jsme rozdali menší dárečky. Také oni nás obdarovali pozorností v podobě vlastních výrobků. Děti byly oceněny velkým potleskem a celá akce se povedla. Děkujeme všem vystupujícím dětem i vyučujícím za dobrý skutek v tomto adventním čase.bottom of page