top of page

28. 5. Hrabyně: Lekce z minulosti pro budoucnost

Dne 28.5. 2024 se obě naše třídy 9. ročníku zúčastnily exkurze do Národního památníku

II. světové války v Hrabyni. Nejprve si žáci prohlédli velmi pěknou výstavu „Opava válečná“, která byla věnována Opavsku za druhé světové války. Následně se žáci zúčastnili edukačního programu „Nezačalo to až v Osvětimi“. Cílem programu bylo seznámení žáků s pojmem antisemitismus a jeho vývojem. Oceňuji především interaktivní zpracování, využití dobového obrazového materiálu i filmových ukázek. Nechyběl ani přesah do současnosti – analýza palestinsko-izraelského konfliktu. Po programu následoval jednoduchý test, kde si žáci mohli ověřit nově nabyté vědomosti. Poté se všichni přesunuli do druhé části památníku. Cestou si žáci mohli prohlédnout dobovou vojenskou techniku (především houfnice). Prohlídku druhé části areálu jsme zahájili výstupem na vyhlídku. Zde nám pan průvodce velice poutavě vylíčil průběh „Ostravské operace“ a zodpověděl i početné dotazy z řad žáků. Pak nás již čekal

„zlatý hřeb“ celé exkurze – návštěva hlavní části památníku. V této části komplexu se nachází rozsáhlá expozice s názvem „Těžká léta 1938 – 1945“. Zpracování daného tématu je velmi působivé, všude narazíme na spoustu interaktivních prvků – modely, mapy, dobové artefakty, videoukázky, rozhovory s pamětníky, dioráma Ostravské operace a další. Dle pozitivních ohlasů z řad žáků lze soudit, že je téma zaujalo a exkurze pro ně byla přínosná. Závěrem bych chtěl poděkovat všem pracovníkům Národního památníku, kteří se nám ochotně věnovali.Comments


bottom of page