top of page

3. 10. Den řemesel v Hlučíně

9.A a 8.A se zúčastnila akce "Hlučín, město s řemeslnou tradicí". Na Mírovém náměstí si prohlídli výrobky z různých škol a zhlédli mezinárodní soutěž malířů - natěračů. Prohlédli si také Odborné učiliště a Praktickou školu, ve které naši skupinu provázel jeden z vyučujících. Žáci získali zkušenost, jak škola funguje, jaký obsah výuky mají konkrétní obory a poznali celé zázemí školy. Kromě výše zmíněného oboru malíř se seznámili také s obory kuchař, pekař, cukrář, zedník a pečovatel.
Comments


bottom of page