top of page

3. 11. Měsíc filmu na školách

Žáci 8. a 9. ročníků si připomněli promítnutím filmu "1989: Chceme dýchat" události, které probíhaly v severních Čechách před sametovou revolucí. Film podle výpovědí pamětníků a přímo aktérů prvních demonstrací vypovídá o teplické mládeži, která se jako první zasadila o projevení svého nesouhlasu nejdříve se znečišťováním životního prostředí, potom i s komunistickým režimem. Po shlédnutí filmu pokračovala beseda s panem Zdeňkem Jeníkem, současným majitelem Regionu Opavsko, který období komunismu i revoluční rok 1989 poutavě popisoval tak, jak osobně zažil s rodinou. Beseda byla velmi zajímavá, žáci oceňovali pravdivost a skutečnost příběhů.Comments


bottom of page