top of page

3. - 9. 4. Festival Jeden svět na školách

Každoročně se účastníme zajímavého promítání filmů a následných diskuzí. Jeden svět přináší příběhy lidí z různých koutů planety a otevírá důležitá témata z oblasti lidských práv, jako například život v nedemokratických režimech, válečné konflikty nebo nejrůznější sociální či environmentální témata. Je důležité se bavit s dětmi o věcech, které je zajímají a pochopit, že filmy nejsou jen pro zábavu. 2024Comments


bottom of page