top of page

31. 10. Program Středověké město

V rámci výuky dějepisu jsme s žáky 7. třídy navštívili Muzeum Hlučínska. Pod vedením muzejní pedagožky jsme absolvovali edukační program zaměřený na středověké město. Dozvěděli jsme se, jak města dříve vznikala, co bylo jejich součástí nebo jak žili jejich obyvatelé. Pracovali jsme s mapou, s interaktivní tabulí, zkoumali jsme Požární obraz Opavy a taky jsme si vyzkoušeli takové město postavit ze stavebnice. Konečnou část programu jsme strávili procházkou po městě Hlučín, při které jsme mohli obdivovat dochované středověké hradby a bašty.Comments


bottom of page