top of page

8. 9. Cvičení v přírodě

Jednou z tradičních akcí prvního týdne nového školního roku je den v přírodě. V letošním roce byly děti rozděleny na mladší a starší. Žáci 1. - 5. ročníku plnili s pedagogy úkoly z oblasti etické výchovy na společných stanovištím na hřišti u Sv. Hedviky, které byly prokládané sportovními aktivitami. 

Žáci 6. - 9. ročníku se přemístili na Otickou sopku (v rámci ekologie pěšky nebo na kolech), kde plnili úkoly na téma Vzácná voda. Prolínala se zde environmentální výchova s globální rozvojovou výchovou, zeměpis, přírodopis, kooperativní učení. Zároveň jsme zkontrolovali stav třešní, které jsme sadili minulý školní rok a kterým jsme dopřáli pořádnou zálivku.Comments


bottom of page