top of page

Zájmové útvary

Dívčí kruh

Záměrem setkávání Dívčího kruhu je propojit děvčata z naší školy, neboť jsme převážně klučičí škola. Dívky u nás mají díky Dívčímu kruhu své vlastní dívčí „místo“, kde se mohou cítit přirozeně a žensky, kde mohou společně sdílet, povídat si a vzájemně se inspirovat. Rozvíjet svou ženskou tvořivost a kreativitu, navázat přátelství a více poznat samy sebe. Dívčí kruh probíhá každé úterý od 14 do 15 h.

IMG-0183 (1)_edited.jpg

Všudybýlek a Šikulové

Prostřednictvím těchto aktivit je žákům dáván prostor pro rozvoj tvůrčí činnosti, fantazie, zručnosti a také pohybových dovedností. Zároveň se učí poznávat krásu umění, nahlédnout do minulosti při návštěvách animačních programů ať už v Domě umění, Obecním domě, muzeu nebo jiných institucí. Všudybýlka navštěvují děti 1. třídy a Šikuly děti 2. - 4. třídy.

 

 

 

 

 

 

 

Všudybýlek.jpg
Šikulové_edited.jpg

Pohybové hry

Náplní pohybových aktivit jsou různé sportovní hry, či cvičení, míčové hry, hry na honěnou, hry na nářadí, opičí dráhy, soupeření v družstvech, ale i hry, které si žáci sami vymyslí nebo je hrají nejraději. Hrajeme a soutěžíme tak, aby nás to bavilo. Určeno žákům 2. a 3. třídy.

Pohybové hry.jpg

Deskové hry

Žáci se schází každý čtvrtek. Společně se učí hrát nové atraktivní nejen deskové hry, ale i další  třeba karetní, logické a zábavné hry, při kterých si procvičují postřeh, pozornost, paměť, ale také projev lidské povahy. Zároveň žáci často nosí hry, které hrají doma, představí pravidla a naučí je ostatní. Určeno žákům 2. - 5. třídy.

Deskové hry.jpg

Keramika

Žáci se učí jednotlivé postupy jak zpracovat keramickou hlínu, pracovat s ní, glazovat. Při práci si rozvíjí jemnou motoriku, představivost a kreativitu. Určeno žákům 3. - 5. třídy.

keramika.jpg

Sportovní hry

Náplň je zaměřena převážně na kolektivní hry, především míčové. Hrajeme vybíjenou (všichni proti všem, i na kapitány), fotbal, florbal. Zkoušíme prvky volejbalu (odbíjení míče prsty) i košíkové (driblování a hod míče na koš). Prostor se najde i pro různé honičky a jiné pohybové aktivity, které si mohou žáci sami navrhnout a zorganizovat. Žáci se učí správnému sportovnímu chování, dodržovaní herních pravidel, sebekázni a vytrvalosti. Při hrách procvičují a trénují postřeh, rychlost, obratnost, hbitost i hrubou motoriku. Určeno žákům 4. a 5. třídy

Sportovní hry.jpg
bottom of page