top of page

Ochrana osobních údajů

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace, se sídlem Havlíčkova 520/1, 746 01 Opava, IČO 47813482, jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje.
Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:
 • Osobní údaje Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace, zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Pokud Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:
  - Požadovat od Základní školy, Opava, Havlíčkova 1, příspěvkové organizace, informaci o zpracování Vašich osobních údajů.
  - Požadovat umožnění přístupů k Vašim osobním údajům zpracovávaných Základní školou, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace.
  - Požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Základní školou, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace jsou nepřesné).
  - Požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Základní školou, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů.
  - Vznést námitku proti zpracování osobních údajů Základní školou, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace.
  - Požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Základní škole, Opava, Havlíčkova 1, příspěvkové organizaci podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího se souhlasem, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Svá práva vůči Základní škole, Opava, Havlíčkova 1, příspěvkové organizaci, uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
   
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
  Moore Advisory CZ s.r.o.
  se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
  IČO: 09692142
  datová schránka: q4hs4wu
  kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
  e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
  tel.: 734 647 701
bottom of page