top of page

Občanské sdružení Tandem

Občanské sdružení Tandem se od roku 1998 zaměřuje na integraci dětí a mládeže se zdravotním postižením, na podporu jejich zdraví a vzdělávání.

Zabývá se převážně jedinci se zrakovým postižením. Úzce spolupracuje se Zakladní školou, Opava, Havlíčkova 1, se kterou se již několik let podílí na zkvalitnění výuky a využití volného času. V oblasti vzdělávání byla v roce 2002 přepsána do Braillova písma kniha "Legendy a mýty o EU", v roce 2006 byl vytvořen Atlas reliéfních obrázků do hodin biologie, pracovní sešity, bylo přepsáno několik učebnic do Braillova písma. V roce 2007 jsme připravili Netradiční úlohy do zeměpisu pro nevidomé a těžce zrakově postižené žáky a v roce 2009 Nápadník do biologie. Všechny pomůcky, které jsme zpracovali, se rozeslaly do škol zabývajících se vzděláváním nevidomých žáků.

Členové OS Tandem zajišťují některé sportovní aktivity, např. turnaje ve florbalu, goalballu, šachách, jízdy na tandemových kolech, rafting, relaxační cvičení, dále arteterapii, zaměřenou na hmatové vnímání a práci s keramickou hlínou, psychosociální hry, pobyty v přírodě, letní tematické tábory. Všechny akce jsou organizovány tak, aby se jich mohli zúčastnit nejen zdravotně postižení.

Od října 2005 spolupracuje Tandem s Magistrátem města Opavy. Vydává zpravodaj magistrátu Hláska v bodové podobě.

V roce 2006 byl zahájen projekt Tandem pro život

bottom of page