top of page

18. 6. - 17. ročník integrovaného turnaje v goalballe

Základní škola Praskova (dříve Havlíčkova) tradičně pořádá integrované turnaje v goalballe. Letos to byl již 17. ročník. Goalball je hra, kde se dvě tříčlenná družstva, hrající v tělocvičně o rozměrech 18x 9 metrů, snaží kutálením dopravit ozvučený míč do brány soupeře. Hráči mají na očích klapky a orientují se jen sluchem a pomocí hmatných čar vylepených v tělocvičně. Vyhrát - před tímto nelehkým úkolem stáli žáci ZŠ T.G. Masaryka, ZŠ I. Hurníka, ZŠ Kylešovice, ZŠ Vrchní , ZŠ Slezský odboj a goalballisté pořádající ZŠ Praskova. Velmi jsme obdivovali výkony a přístup všech hráčů, vždyť někteří z nich měli na turnaji premiéru, ale na jejich výkonech to vůbec nebylo vidět. Tak vyrovnané výsledky jsme dlouho nezaznamenali a to už mají pořadatelé šestnáct úspěšných ročníků turnajů za sebou. Všichni sportovci hráli se zapálením, žáci i s klapkami na očích předváděli neuvěřitelné výkony. Prožili jsme zábavné dopoledne, kde pořadatelé kromě goalballu připravili také praktickou ukázku jízdy na tandemových kolech. Žáci běžných škol si prožili kolo zase trochu jinak. Také tato pohybová aktivita byla žáky přijata s velkým úspěchem. Po velkých a vyrovnaných bojích bylo nakonec dohráno v tomto pořadí:


1. místo ZŠ T.G.Masaryka

2. místo ZŠ Kylešovice

3. místo ZŠ Praskova

4. místo ZŠ Vrchní

5. místo ZŠ I. Hurníka

6. místo ZŠ Slezský odboj


17. ročník integrovaného turnaje je minulostí a nás pořadatelskou školu těší vyjádření

účastníků: ,,Super organizace, příští rok přijdeme zase.‘‘

Děkujeme našim podporovatelům za přízeň a finanční podporu: Nadace Leontinka, Nadační fond Českého rozhlasu Světluška a ing. Aleš Tůma - Transportní technika Tůma s.r.o..

S přispěním názorů účastníků turnaje vypracovala Mgr. Iveta Hendrychová
Comments


bottom of page