top of page

30. 11. Den prevence

Díky interaktivní výstavě v OD Breda, kterou zaštítila Slezská univerzita v Opavě, se žáci seznámili s několika tématy o zdravém životním stylu a lidských nemocech. Na stanovišti o zraku si mohli vyzkoušet simulační brýle a poznat tak, jak vidí člověk s šedým či zeleným zákalem, ten, kterému se odchlípla sítnice, který má zúžené zrakové pole. Ve skupince motorické koordinace jim byly představeny různé hry na koncentraci pozornosti, rychlost a přesnost pohybu rukou, jedno stanoviště se zaměřilo na čich a hmat - rozpoznávání vůní koření a pochutin, hledání stejných tvarů v pexesu a hádání předložených předmětů. Mezi nejzajímavější patřilo stanoviště poskytování masáže srdce, správné ústní hygieny a vzniku karcinomu na kůži, rakovině plic s praktickými ukázkami. Návštěvníci si mohli nechat změřit vitální kapacitu plic či hladinu cukru v krvi. Příjemný pocit dodávala výstava žákovských prací na téma První pomoci. 2023Comments


bottom of page