top of page

4. 6. - Poznávání židovského dědictví v Krnově: Synagoga a hřbitov jako svědci historie

Dne 4.6. se žáci 9. ročníku zúčastnili exkurze do Krnova. Cílem byla prohlídka synagogy, židovského hřbitova a místního fenoménu – „Stolpersteinů“. Nejprve žáci absolvovali prohlídku synagogy  s průvodcem. Byli zde zábavnou formou seznámeni s židovskými tradicemi, podstatou náboženství a různorodými zajímavostmi. Poté jsme si prohlédli 2 výstavy – „Děvčata z pokoje č.28“ a výstavu fotografií Vladimíra Vocelky. V druhém patře se pak nacházela expozice věnovaná významným židovským osobnostem tohoto regionu. Po návštěvě synagogy jsme se přesunuli na místní židovský hřbitov. Cestou jsme si prohlédli i několik „Stolpersteinů“ (= kameny zmizelých). Prohlídku hřbitova jsme absolvovali opět s průvodcem. Následně jsme ještě vystoupali na Lichtenštejnovu rozhlednu na Cvilíně a poté se po Cvilínských schodech vrátili zpět na nádraží. Závěrem bych chtěl poděkovat všem organizátorům exkurze a především panu průvodci za fundovaný výklad.
Kommentare


bottom of page