top of page

Naše škola nabízí

 • snížený počet žáků ve třídách (6 -14)

 • individuální přístup k žákům se zřetelem na druh postižení

 • vybavení speciálními kompenzačními pomůckami - optické pomůcky, elektronické pomůcky

 • učebnice s velkým typem písma, učebnice s bodovým písmem, tyflografické obrazy

 • výuku psaní na počítači (od 5. třídy), výuku práce s počítačem - oba předměty jsou součástí učebních osnov

 • individuální tyflopedickou péči: výuka Braillova písma, výuka prostorové orientace a samostatného pohybu, praktická výchovu, práce s digitální počítačovou lupou a elektronickým zápisníkem

 • zdravotní tělesnou výchovu, plavání, lyžařský výcvik, cvičení v posilovně, showdown, florball, závodní sportovní činnost (dle zdravotního stavu)

 • individuální logopedickou péči: nápravu řeči, péči o dyslektiky

 • pravidelné ozdravné pobyty na horách, výlety na tandemových kolech, splavování řek na raftech

 • ubytování na internátě, docházku do družiny.

 • žáky do školy doporučuje speciálně pedagogické centrum

  Škola dodržuje systém prostupnosti.

bottom of page