top of page

Školní družina

Školní družina ÚSMĚV se řídí heslem „Spokojené dítě s úsměvem na tváři“. Pracuje podle vytvořeného rámcově vzdělávacího plánu. Činnost školní družiny je zaměřena na všestranný rozvoj každého žáka. Žáci jsou vedeni  k efektivnímu využití volného času. Mají možnost si svou činnost vybírat a plánovat. Při všech činnostech je zohledňováno zdravotní znevýhodnění žáků, tak aby každý mohl rozvinout svou osobnost. V rámci volnočasových aktivit jsou nabízeny žákům bezplatně různé zájmové činnosti a volnočasové zájmové útvary.

Provoz družiny je od pondělí do pátku od 6:15 do 8:00 a od 11:40 do 17:00

Poplatek za školní družinu činí 130 korun na měsíc.

Internát

Internát při Základní škole nabízí ubytování a péči o zdravotně znevýhodněné žáky ve dnech školního vyučování. Poskytuje systematickou přípravu k získání sociálních dovedností, sebeobslužné činnosti, práce v domácnosti, komunikační dovednosti. Tým vychovatelek zajišťuje odbornou péči a denní program, organizuje kulturní a sportovní vyžití ubytovaných žáků a každodenní školní přípravu. Ložnice jsou na internátě dvou až třílůžkové, vkusně a účelně vybavené. Společná herna je využívána pro odpočinek a zájmovou činnost, je zde k dispozici spousta her, hraček, sportovní vybavení, audio a video přístroje, interaktivní tabule.


 

 

bottom of page