top of page

Jak postupovat

 • SPC poskytne poradenskou pomoc dítěti, žákovi, studentovi nebo zákonnému zástupci dítěte nebo žáka na základě Žádosti o poskytnutí poradenské služby nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.

  SPC po přijetí žádosti stanoví termín vyšetření.

  K vyšetření je nutné doložit:

 • u předškolního dítěte vyplněný Dotazník MŠ

 • u žáka vyplněný Dotazník ZŠ nebo Dotazník SŠ, SOU, OU

  Opakované vyšetření je vhodné iniciovat minimálně 3 měsíce před skončením platnosti již vydané Zprávy SPC a Doporučení SPC.

   

  Sídlo SPC - Praskova 411/14
  Adresa pro poštu - Praskova 411/14, 746 01 Opava

Pro koho tady jsme?

 

Pro děti mezi 2. a 3. rokem, pokud nerozumí jednoduchým pokynům, nejsou schopny odpovídat na otázky typu: "Co je to?", "Kde je…?", pokud mají minimální slovní zásobu, nesnaží se opakovat slova, neodezírají řeč dospělého, nesnaží se dorozumět ani gesty. Pokud je u dítěte podezření nebo již potvrzené neurologické postižení (např. opožděný psychomotorický vývoj, dětská mozková obrna).

 

Pro děti mezi 3. a 4. rokem, pokud se vývoj řeči opožďuje, řeč je výrazně nesrozumitelná (dítě špatně vyslovuje více hlásek), řeč je neplynulá (může se jednat o vývojovou neplynulost nebo o počínající koktavost). V tomto věku se obvykle začíná s logopedickou péčí.

 

Pro děti mezi 4. a 6. rokem, které mají malou slovní zásobu, často používají tzv. dysgramatismy, tzn. s obtížemi tvoří věty nebo často komolí slova. Výslovnost se stále vyvíjí, v tomto věku by však již mělo zvládat měkčení (ĎŤŇ, BĚPĚMĚVĚ), hlásku L, mělo by vyslovovat sykavky (i když nepřesně). Rovněž pro děti, které měly opožděný vývoj řeči, a děti, které v řeči zadrhávají nebo mluví překotně (rychle).

 

V průběhu školní docházky ZŠ, SŠ, VŠ – pokud přetrvávají řečové obtíže v artikulaci, plynulosti, porozumění a v užívání psané podoby jazyka (čtení, psaní)

Co bezplatně poskytujeme? poradenství v oblasti logopedické - psychologické a speciálně pedagogické a sociálně právní pomoc. Protože jsme státní školské zařízení, není třeba doporučení lékaře.

Co nabízíme?

 • Diagnosticko – terapeutické logopedické intervence

 • Vystavování dokumentace k odkladu školní docházky pro děti s narušenou komunikační schopností

 • Doporučení k vřazení do tříd/škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Zajištění individuální a skupinové integrace

 • Poradenství při tvorbě individuálně vzdělávacích plánů

 • Vystavení doporučení k přijímacímu řízení na SŠ a SOU (stáhnete zde)

 • Vystavení doporučení k přístupu po dobu SŠ studia

 • Vystavení posudku k uzpůsobení podmínek k maturitní zkoušce (stáhnete zde)

 

Přednášková činnost

 • Workshop pro logopedické asistentky - řešení složitějších případů

 • Některá úskalí při práci s žáky s ADHD a VPU

Jaké další služby nabízíme?

 • Logopedická péče, terapie

Kontakty

Dana Diatilová Speciální pedagožka Út-Čt ✉️ dana.diatlova@zrak.opava.cz

 

Lenka Pokrývková Speciální pedagožka Po-Pá ✉️lenka.pokryvkova@zrak.opava.cz

 

Karolína Janštová Speciální pedagožka Po-Čt ✉️ karolina.janstova@zrak.opava.cz

 

Lenka Slivková Speciální pedagožka Po-Pá ✉️ lenka.slivkova@zrak.opava.cz

 

Renáta Jalůvková Psycholožka St-Pá ✉️ renata.jaluvkova@zrak.opava.cz

 

Lenka Fischerová Psycholožka Po-Pá ✉️ lenka.fischerova@zrak.opava.cz

 

 

Martina Bilíková Sociální pracovnice Po-Pá ✉️ martina.bilikova@zrak.opava.cz

 

Telefon

+420 553 627 004 +420 731 618 445 e-mail: ZSHavl@po-msk.cz

 

Pracovní doba

7:00-15:30

 

Datová schránka p7chk5h

Působnost SPC pro žáky s vadami řeči - okres Opava

bottom of page