top of page

Jak postupovat

 • SPC poskytne poradenskou pomoc dítěti, žákovi, studentovi nebo zákonnému zástupci dítěte nebo žáka na základě Žádosti o poskytnutí poradenské služby nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.

  SPC po přijetí žádosti stanoví termín vyšetření.

  K vyšetření je nutné doložit:

 • u předškolního dítěte vyplněný Dotazník MŠ

 • u žáka vyplněný Dotazník ZŠ nebo Dotazník SŠ, SOU, OU

  Opakované vyšetření je vhodné iniciovat minimálně 3 měsíce před skončením platnosti již vydané Zprávy SPC a Doporučení SPC.

   

  Sídlo SPC - Praskova 411/14
  Adresa pro poštu - Praskova 411/14, 746 01 Opava

Pro koho tady jsme?

SPC poskytuje odborné služby dětem, žákům a studentům se zrakovým postižením, jejich rodičům a pedagogům.

Klienty SPC se stávají děti zpravidla od 3 let (nástup do MŠ), v naší péči mohou zůstat až do ukončení střední školy.

Klientům nabízíme

 • konzultace k výchově a vzdělávání dítěte se zrakovým postižením

 • odborné vyšetření – speciální pedagog – tyfloped, psycholog

 • vyšetření školní zralosti

 • stanovení podpůrných opatření ke vzdělávání

 • konzultace ke kompenzačním a optickým pomůckám

 • výuku čtení a psaní Braillova písma

 • výuku prostorové orientace a samostatného pohybu (chůze s bílou holí)

 • poradenství k profesní orientaci, sociální poradenství

 • uzpůsobení podmínek přijímací zkoušky na SŠ

 • uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky (stáhnete zde)

 

Pedagogům a školám nabízíme

 • doporučení ke vzdělávání žáka

 • metodickou pomoc pedagogům a asistentům pedagoga – výjezdy do škol

 • konzultace, semináře – vzdělávání žáků se zrakovým postižením

Kontakty

Ľubomir Franer Speciální pedagog - tyfloped ✉️ lubomir.franer@zrak.opava.cz

 

Lenka Fischerová Psycholožka ✉️ lenka.fischerova@zrak.opava.cz

 

Martina Bilíková Sociální pracovnice ✉️ martina.bilikova@zrak.opava.cz

 

Telefon

+420 553 627 004

+420 731 618 445

e-mail: ZSHavl@po-msk.cz

 

Pracovní doba

7:00-15:30

 

Datová schránka p7chk5h

Působnost SPC pro žáky se zrakovým postižením - Moravskoslezský kraj

bottom of page